Общи условия

Моля, прочетете тази страница внимателно, преди да ползвате сайта. Поместените тук информация и условия за ползване се отнасят за всички потребители, които посещават уебсайта на издателство ПУРКО.

Този сайт е собственост на издателство "ПУРКО" ЕООД, с адрес на регистрация и управление София 1505, ул. "Каймакчалан" 46, ДДС №: BG 203953408, IBAN: BG55 UNCR 7000 1522 5505 59.

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „ПУРКО“ ЕООД , представлявано от Десислава Йорданова, наричано по-долу за краткост Продавач, и клиентите, наричани по-долу Потребители, на електронния магазин „www.purko.eu”, наричан по-долу „Електронен магазин”.

Цел на сайта
Издателство ПУРКО предоставя на потребителите:
- информация за издателството и неговата продукция;
- възможност за онлайн поръчки на изданията;
- възможност за комуникация с издателството и с други потребители.

Регистрация, потребителско име и парола
- За да закупите стоки от www.purko.eu Потребителяя следва да въведе избрани от него потребителско име или е-поша и парола за отдалечен достъп, в случаите в които Електронният магазин изисква регистрация.
- Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на своите потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с тях.
- В случай на забравяне на паролата и изрично искане от страна на Потребителят, www.purko.eu автоматично ще изпрати нова на е-поща-та, която Потребителят е упоменал при регистрацията си.
 
Защита на личните данни. Kонфиденциална политика
- Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на Продавача при ползване от него на Онлайн магазин www.purko.eu, както и на поправка на тези лични данни.
- Потребителят регистрира e-пощата или добавя име - като потребителско име в www.purko.eu и избира своя лична парола.
- Приемайки настоящите условия Потребителят, който е регистрирал потребителското си име и парола, изрично се съгласяват с предоставените от тях лични данни (включително избраните потребителско име и/или парола) да бъдат обработвани от Продавача по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги.
- Продавача изрично уведомява, че предоставените от потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
- В случай на забравяне на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, Продавача се задължава да изпрати нова такава на електронен адрес,  лично посочен от потребителя.
- Продавача не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.
 
Закупуване на стока/и
- При направена поръчка, Потребителят влиза в договорни отношения с www.purko.eu, касаещи конкретната покупка.
- Потребителят има право да избере стока и количеството ѝ, начинът и сроковете за доставка, съгласно раздела "Доставка и рекламации" в www.purko.eu.
- Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката.
- При допуснати технически грешки в публикуването на www.purko.eu, Продавачът има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.
 
Цени и начин на плащане
- Указаните цени на отделните стоки и услуги са единични, за брой.
- Всички посочени цени са с включен ДДС и в български лева.
- Стойността на доставката (куриерска услуга, наложен платеж) не е включена в посочената единична цена. Тези стойности се обявяват след като бъдат избрани съответния начин на плащане  и начин на доставка. 
- Настоящите цени, търговски условия, включително търговски отстъпки и други специални условия, както и промоции са валидни само за покупка на стоки през онлайн книжарницата www.purko.eu.
- Продавачът си запазва правото да променя цените на предлаганите стоки в www.purko.eu, без да дължи предварително уведомление на потребителите.
- Съгласно настоящите "общи условия", всеки клиент на www.purko.eu е длъжен да заплати актуалната по време на сключване на сделката цена.
- www.purko.eu предлага следните варианти за заплащане на поръчаните стоки и/или услуга/и:
    - Наложен платеж на куриер: Цената на поръчката и разходите за доставка се заплащат в брой на куриера при получаване на поръчката.
    - Банков превод: Цената на поръчката и разходите за доставка се заплащат по банков път, след което поръчката ви ще бъде изпратена по куриер.
 
Доставка
- Поръчаната стока се доставя опакована и придружена с касова бележка или данъчна фактура (ако е предварително заявена от Потребителя),  на посочения от него адрес в заявката за доставка посредством куриерскa фирмa – „Speedy“. Извън страната поръчките се извършват от "Държавните пощи".
- Разходите по доставката са за сметка на Потребителя.
- Подробности за начина на извършване на доставка на поръчаните стоки и актуални цени за доставка се съдържат в "Условия за Доставка"
- Потребителят трябва да прегледа стоките за външни повреди и/или липси в присъствието на куриера.
- С подписването на товарителницата, Потребителят удостоверява получаването на стоките и тяхното количествено и външно съответствие с поръчката. При отказ да се приеме доставката, потребителят дължи всички разходи по направената доставка, които включват цена на куриерски услуги и опаковка.
 
Връщане на закупени стоки
Потребителят има право да върне поръчана и заплатена стока обратно на продавача в 7-дневен срок, считано от доставката на стоката.
Моля, преди да върнете закупена стока, проверете наличието на следните условия:
- Стоките не са използвани или увредени;
- Опаковките на стоката, съпровождащите ги касова бележка или фактура, етикети, печати и други елементи са ненарушени и прикрепени към нея;
- Продуктът се връща в оригиналната търговска опаковка (с ненарушена цялост, неразкъсана или увредена по друг начин).
При наличието на всички посочени условия за връщане, закупени от www.purko.eu стоки, подлежат на връщане обратно на продавача.
След получаването на закупената стока обратно, продавачът извършва оглед за наличието на условията за връщане и уведомява потребителя за одобрено връщане на стока.
Възстановяването на заплатените суми се извършва по банков път в срок до 30 дни от датата на получаване на стоката обратно в държане на продавача, по посочени от него банкова сметка, BIC код и банка.
Разходите по доставката и връщането на закупени и одобрени стоки се приспадат от подлежащата на възстановяване сума.
 
Отказ от закупена стока
Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки срок от 24 часа от генерирането на поръчка. Това става като Потребителят предостави информация на е-пощата office/@/purko.eu – за отказ или частична промяна на поръчката.
 
В случай, че в срок от 24 часа от генерирането на поръчка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Продавачът се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки, Продавачът автоматично приема направената поръчка за актуална.
 
При констатация на дефектна стока до 24 часа от получаването ѝ и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, продавачът се ангажира тя да бъде подменена с нова или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Продавача. При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в онлайн книжарницата, продавачът възстановява депозираната за стоката от Потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал. 3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.
 
Права и отговорности на www.purko.eu
- www.purko.eu осигурява на своите потребители непрекъснат достъп до онлайн магазин за разглеждане на съдържанието и обработва заявки за продажби всеки работен ден в определенето работно време от 09:00 до 18:00 часа.
- www.purko.eu извършва поддръжка и обновяване на уебсайта с дължимата грижа за качествено и добросъвестно обслужване на потребителите и клиентите на онлайн книжарницата.
- www.purko.eu изрично уведомява Потребителите, че предоставените от потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
- www.purko.eu си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.
- www.purko.eu има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.
- Всички стоки, предлагани и продавани в www.purko.eu са с гаранция за качество. Основните характеристики и описание на отделните стоки са дадени поотделно за всеки артикул на уебсайта.
- www.purko.eu има право да прави изменения в интернет-магазина във връзка с поддържането, развитието и/или подобряването му.
- www.purko.eu НЕ носи отговорност за:
   - Качеството на онлайн услугите при смущения в трафика, дължащи се на причини, за които носи отговорност интернет доставчика.
   - Качеството на услугата при използване на неизправни технически средства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на абоната, както и за причини по вина на Интернет доставчика на клиента.
- Щети причинени от неточна, недостоверна или подвеждаща информация и/или данни, подадени от потребиотели на онлайн магазина, от информация от публикуваните новини и/или други информационни източници, както и вреди причинени от нежелан спам.
- Щети възникнали в резултат на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон.
- За каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на клиента, включително за щети, за чието възможно възникване клиентът не е бил уведомен.
- www.purko.eu не носи отговорност за никакви допълнителни разходи, свързани с използването на софтуера, включително, но не само, загуба на данни, разходи по възстановяване на данни и/или бази данни, разходи за подмяна на софтуер, искове на трети лица и други подобни.
 
Права и отговорности на Потребителя
- Да предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма, както и да внася при нужда промени в тези лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
- В случай, че потребителят е предоставил фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, www.purko.eu има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до сайта.
- С регистрацията и ползването на услугите на www.purko.eu, потребителите приемат и се съгласяват с настоящите условия за използване на услугите предлагани на този сайт.
- Приемайки настоящите условия потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от www.purko.eu по електронен път при доставка на поръчани стоки.
- Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.purko.eu при ползване от него на уебсайта, както и на поправка на личните си данни.
- Всички доброволно предоставени от потребителя лични данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на уебсайта се съхраняват, обработват и използват от www.purko.eu за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги.
- За сигурността и защитата на децата, www.purko.eu уведомява родителите, настойниците и попечителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите материали за ползване от страна на техните деца е тяхна отговорност.
 
Права върху интелектуална собственост
- Потребителят е оторизиран единствено да използва сайта на www.purko.eu, съгласно неговото предназначение и няма право да възпроизвежда под каквато и да е форма уебсайта в цялост, нито части от него. Възпроизвеждане на съдържанието или част от съдържанието му може да се извършва само с писмено съгласие на собственика на уебсайта или носителите на авторски и други права върху интелектуална собственост (ИС).
- www.purko.eu запазва всички права върху запазените марки, съдържанието и кода в уебсайта, които представляват интелектуална собственост. Съдържанието в сайта може да се използва само за лична и нетърговска цел. Информацията за изданията на издателство ПУРКО (текстове и изобржения) може да се използва от всеки разпространител на нашата продукция, по негово търговско усмотрение, стига да способства за по-ефективното представяне на съответните издания. Копирането, адаптирането или използването на текстовете и изображенията в уебсайта по какъвто и да било начин, без писменото съгласие на издателство ПУРКО, ще се тълкува като нарушение на правото на интелектуална собственост и ще доведе до съответните правни последствия.
 
Връзки към уебсайтове
Издателство ПУРКО не поема отговорност за законността на съдържанието и администрацията на уебсайтовете, към които има линкове във www.purko.eu.
 
Издателство ПУРКО запазва правото си да обновява горната потребителска информацията и условия за ползване на уебсайта, като ще анонсира това на заглавната страница на уебсайта.
 
Последно обновяване: 20.11.2016.